Jak wygląda sesja?

Sesja z psychologiem online to spotkanie i rozmowa przy użyciu internetowej formy kontaktu. Ważnym elementem tej rozmowy jest fakt, że dwie osoby (terapeuta i klient) mogą zobaczyć swoje twarze i się wzajemnie usłyszeć dzięki kamerze internetowej oraz głośnikom. Stąd do przeprowadzenia sesji potrzebny będzie komputer, Internet, darmowy program do rozmów Skype, kamerka, głośniki i mikrofon. Większość komputerów posiada te narzędzia wbudowane, poza programem Skype. Informacje o tym, w jaki sposób pobrać i zainstalować Skype’a zamieszczone są w zakładce: Jak korzystać ze Skype.

Spotkanie z psychologiem online różni się od spotkania w gabinecie tym, że ograniczone jest do możliwości widzenia tylko twarzy i ewentualnie ramion, dłoni – w zależności od oddalenia kamery od terapeuty czy klienta. W trakcie rozmowy „na żywo” ludzie korzystają z komunikacji zarówno niewerbalnej, czyli z mowy całego ciała oraz komunikacji werbalnej.

Proces:

  • Podczas pierwszego spotkania terapeuta pyta o to, z czym klient się zgłasza.
  • W trakcie kolejnych sesji zgłębiany jest problem, aby odszukać i zrozumieć mechanizm, który doprowadza klienta do danego problemu; w trakcie rozmów mogą zostać poruszone również inne tematy i sposoby funkcjonowania klienta, pozornie nie związane.
  • Następnym krokiem jest decyzja klienta co do ewentualnej zmiany.
  • Jeśli klient kontynuuje terapię, oznacza to, że podjął decyzję na temat pracy z własnym mechanizmem; wymaga to jednak czasu i konfrontacji z licznymi przeciwnościami.
  • proces kończy się w momencie, kiedy klient korzystnie przeszedł proces zmiany i jest zdolny do zastąpienia starego mechanizmu nowym bardziej adaptacyjnym; moment ten jest ustalany indywidualnie.
  • Proces odbywa się przy użyciu profesjonalnych narzędzi psychoterapeutycznych takich jak: pytania otwarte, zamknięte, odzwierciedlenie, klaryfikacja, interpretacja, konfrontacja. Psychoterapeuta nie przepisuje leków, ale w pewnych sytuacjach może zalecić konsultację u lekarza psychiatry.